Znak OFS Plzeň-město

Okresní fotbalový svaz Plzeň-město

Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží

vycházející z aktuálních opatření MZČR a rozhodnutí VV FAČR ze dne 23. 7. 2021

Domácí klub, jakožto pořadatel utkání, je v rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu povinen zajistit následující povinnosti stanovené aktuálním opatřením MZČR:

I. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:

 • obecně se umožňuje přítomnost nejvýše 1000 osob,
 • pokud to kapacita stadionu dovoluje, umožňuje se přítomnost až 5000 osob; pokud je
  umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, pořadatel nepřipustí přítomnost více
  diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání
  nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 • alternativně, v případě, že se utkání koná na stadionu s kapacitou sedících diváků více než
  2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit
  nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou
  osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno
  neobsazené sedadlo,
 • přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s
  výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.), jejichž splnění je
  organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba
  účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel
  povinen takové osobě neumožnit účast na utkání,
 • od 19. července musí pořadatelé sportovního utkání, u kterého předpokládají, že se jej
  zúčastní více než 1000 osob (denně), oznámit jeho konání místně příslušné krajské hygienické
  stanici.

II. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu je povolena za následujících podmínek:

 • pořadatel akce vede evidenci osob účastnících se utkání pro potřeby epidemiologického
  šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno a
  příjmení) a kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a tuto identifikaci uchovává 30 dnů ode
  dne konání utkání, evidenci dle tohoto bodu nahrazuje zápis o utkání,
 • přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s
  výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.), jejichž splnění je
  organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba
  účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel
  povinen takové osobě neumožnit účast na utkání.

III. Podmínky pro účast všech osob na utkání:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
  negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem o provedeném očkování, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
0 0 hlasů
Article Rating
Přihlásit odběr
Upozornit na
38 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Nejvíce hlasovalo
Inline reakce
Zobrazit všechny komentáře
38
0
Budeme rádi za vaše názory, prosím komentujte.x

Nahlásit problém

Našli jste chybu? Mohlo by být něco jinak? Nenašli jste na webu, co jste hledali? Napište nám! Napravíme to, web je tu pro Vás.

Kliknutím přijmete soubory cookies pro tuto službu