Epidemiologická pravidla pro konání amatérských soutěží

vycházející z aktuálních opatření MZČR a rozhodnutí VV FAČR ze dne 23. 7. 2021

Domácí klub, jakožto pořadatel utkání, je v rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu povinen zajistit následující povinnosti stanovené aktuálním opatřením MZČR:

I. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:

 • obecně se umožňuje přítomnost nejvýše 1000 osob,
 • pokud to kapacita stadionu dovoluje, umožňuje se přítomnost až 5000 osob; pokud je
  umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, pořadatel nepřipustí přítomnost více
  diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání
  nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 • alternativně, v případě, že se utkání koná na stadionu s kapacitou sedících diváků více než
  2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit
  nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou
  osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno
  neobsazené sedadlo,
 • přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s
  výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.), jejichž splnění je
  organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba
  účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel
  povinen takové osobě neumožnit účast na utkání,
 • od 19. července musí pořadatelé sportovního utkání, u kterého předpokládají, že se jej
  zúčastní více než 1000 osob (denně), oznámit jeho konání místně příslušné krajské hygienické
  stanici.

II. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu je povolena za následujících podmínek:

 • pořadatel akce vede evidenci osob účastnících se utkání pro potřeby epidemiologického
  šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno a
  příjmení) a kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a tuto identifikaci uchovává 30 dnů ode
  dne konání utkání, evidenci dle tohoto bodu nahrazuje zápis o utkání,
 • přítomnost pouze osob, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s
  výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, níže uvedené podmínky (viz bod III.), jejichž splnění je
  organizátor akce (v tomto případě pořadatel, tzn. domácí klub), povinen kontrolovat a osoba
  účastnící se utkání je povinna jejich splnění prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel
  povinen takové osobě neumožnit účast na utkání.

III. Podmínky pro účast všech osob na utkání:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
  negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem o provedeném očkování, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahlásit

 • Nenašli jste na webu, co jste hledali?
 • Našli jste chybu?
 • Mohlo by být něco jinak?

Napište nám! Můžeme to napravit, web je tu pro Vás.

Kliknutím přijmete soubory cookies pro tuto službu