Můj klub 2022 – analýza zadání

Vážení sportovní přátelé,

v návaznosti na zveřejnění výzvy Národní sportovní agentury „MŮJ KLUB 2022“ Vám předkládáme analýzu zadání v porovnání oproti loňské výzvě. Současně doplňujeme o doporučení aktivit ještě před možností zadání žádosti do systému a o upozornění.

 

VÝZVA MŮJ KLUB 2022

Změny oproti loňské výzvě, doporučení a upozornění

 

 • výzva je zaměřena na podporu aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let, viz 3.1 a)
 • lhůta podání žádosti je nejen termínově, ale i časově omezena od 21. 10. 021 od 12:00 hod do 30. 11. 2021 do 12:00 hod, viz 5.2 a 5.3
 • podmínka minimálního počtu 10 sportovců splňujících kritéria výzvy, viz 6.1.5
 • hostujícího sportovce lze zahrnout do výpočtu pouze u té organizace, kde skutečně vykonává sportovní činnost, viz 2.2.5
 • ověření sportovců prostřednictvím Registru osob, v případě, že osoba nebude ověřena, nepřenese se do žádosti;  stanoveny podmínky pro sportovce, kteří nejsou občany České republiky, viz 6.1.6 b) c)
 • opětovné zařazení výdajů/nákladů na zabezpečení provozu a údržby sportovišť, tyto náklady mohou být max. do 50 % přidělené dotace, bod 3.1 c) a 9.1 b) – vlastnictví, dlouhodobý nájem nebo dlouhodobá výpůjčka 5 let, viz. 3.1c)
 • navýšena hodinová sazba dohod na 400 Kč, viz 9.1 c)
 • výše výdajů na pořízení drobného hmotného majetku je nižší/rovno 60 tis. Kč bez DPH, viz 9.1 i)
 • výše výdajů na pořízení drobného nehmotného majetku nižší/rovno 80 tis. Kč s DPH, viz 9.1 j)
 • vyjmuty uznatelné náklady spojené s opatřeními proti šíření nemoci COVID
 • základní počet kategorií snížen na dvě, viz 12.1, avšak výpočet dotace se provádí dle skupiny sportovců A – D, viz bod 12.8., u kategorií A a C stanovena fixní částka, u B a D navýšení částky u věku 11 až 16 let – výpočet výše dotace se provede automaticky v žádosti.
 • požadavek na doložení výpisu z evidence skutečných majitelů, ne starší 3 měsíců, viz 10.1 g), výpis vydá:
Krajský soud v Plzni Veleslavínova 21/40, 306 17 Plzeň podatelna@ksoud.plz.justice.cz
Tel: 377 869 611
Datová schránka: yaraba4
  • příslušný krajský soud – žádat může osobně oprávněná osoba nebo lze vyžádat emailem s elektronickým podpisem
 • portál justice.cz – žádat lze prostřednictvím datové schránky nebo jiné e-identity po kliknutí na záložku „Výpis z evidence skutečných majitelů“ https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik – v zápatí stránky
 • požadavek na doložení potvrzení o bezdlužnosti – od finančního úřadu, celní správy, zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení, viz 10.1 j); výzva bude dodatkována, bude možné doložit bezdlužnost čestným prohlášením, a to formou přílohy výzvy. U bezdlužnosti se upřednostňuje doklad po žadatelích (i ekonomický ředitel ČUS doporučuje potvrzení od úřadu). U institucí, kde SK/TJ není evidována, je přesto nutné doložit čestné prohlášení.
 • potvrzení čestného prohlášení týkající se boje proti dopingu je součástí žádosti, viz 10.1 k)
 • přesně definovány způsoby podání žádosti, viz 11.7
  • nová forma přihlášení do Rejstříku sportu pomocí e-identity
  • v případě přihlášení jménem a heslem jsou definovány striktní podmínky pro podání žádosti
 • změna zpracování žádostí ze strany NSA – zmizí koncepty
 • počet vykázaných sportovců se stává závazným ukazatelem, za jehož splnění se považuje počet evidovaných sportovců ke dni 31. 12. 2022, a to ve výši alespoň 85 % celkového počtu v žádosti vykázaných sportovců. Pokud nebude toto kritérium naplněno, bude žadatel povinen vrátit poměrnou část dotace.
 • lhůta pro odstranění vad bude přiměřená povaze vad, není uvedena přesná lhůta, viz 14.3
 • ve stávajícím znění výzvy chybí příloha rozpočet, bude doplněna – rozpočet bude stejně jako loni indikativní

 

Doporučení:

 • provést kontrolu údajů uvedených ve Spolkovém rejstříku, zda je uvedený statutární orgán aktuální a je oprávněn podepisovat smlouvy
 • aktualizovat data v IS ČUS. Možnost exportu z IS ČUS do požadovaného csv. formátu pro nahrání do Rejstříku sportu je k dispozici. Návod pro převod sportovců z IS ČUS do rejstříku NSA zpracujeme do týdne. Bude k dispozici ke stažení na webových stránkách.
 • zažádat o potvrzení (bezdlužnost, evidence skutečných majitelů)

 

 

Upozornění:

Pokud nebude osoba v Rejstříku sportu ověřena a jste si jistí osobními údaji sportovce, je nutné obrátit se přímo na NSA rejstriksportu@agenturasport.cz a požádat o opravu dat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahlásit

 • Nenašli jste na webu, co jste hledali?
 • Našli jste chybu?
 • Mohlo by být něco jinak?

Napište nám! Můžeme to napravit, web je tu pro Vás.

Kliknutím přijmete soubory cookies pro tuto službu