Znak OFS Plzeň-město

Okresní fotbalový svaz Plzeň-město

INFORMACE GENERÁLNÍHO SEKRETÁŘE FAČR – 01.2021

1. Aktuální hygienicko-epidemiologická opatření

Vedení asociace je ve stálém intenzivním kontaktu se zástupci Ministerstva zdravotnictví a Výkonný výbor FAČR svými rozhodnutími pravidelně schvaluje aktualizovaná předmětná pravidla a opatření. Průběžně sledujeme i situaci po volbách do Poslanecké sněmovny ČR a jsme připraveni v nastaveném dialogu stran opatření pokračovat i s novými představiteli Vlády ČR.

Současně připomínám, že v návaznosti na tato opatření bude v průběhu zimní přestávky aktualizován soutěžní a disciplinární řád.

Chci Vám tímto současně poděkovat a vyjádřit uznání za nemalé úsilí, které jste vynaložili pro úspěšné odehrání podzimní části soutěží a Vaši trvalou snahu o udržení stavu členské základny.

2. Regionální komise FAČR

Vedení FAČR rozhodlo o obnovení činnosti Regionální komise FAČR. První zasedání proběhlo 8. září na půdě Plzeňského KFS, a následující se uskuteční 10. listopadu v Jihomoravském KFS. Agenda této komise je aktuálně velmi rozsáhlá a zahrnuje témata, která vyžadují i zřízení pracovních skupin, např. pro řešení systému úhrad rozhodčích a delegátů či náboru rozhodčích, atd.

Ve čtvrtek 14. října se v Uherském Hradišti rovněž uskutečnila porada sekretářů KFS, na které byla kromě okruhů uvedených v této Informaci GS diskutována řada dalších témat, mimo jiné i aktuální situace spojená s projektem okresních a krajských GTM.

3. Financování

Vedení FAČR pravidelně komunikuje s vedením Národní sportovní agentury (NSA). V této souvislosti vás chci upozornit a připomenout možnosti dotační výzvy Můj klub (více na tomto odkazu Můj klub 2022 – NSA) s termínem ukončení příjmu žádostí dne 30. listopadu 2021, a ostatní programy NSA. Financováním regionálního fotbalu se rovněž intenzivně zabývá i Regionální komise FAČR.

4.Personální, strukturální a procesní změny

Nejen na sekretariátu FAČR, ale i v dceřiných společnostech asociace průběžně probíhají organizační a personální změny. Je to časově značně náročný proces a s určitostí bude probíhat až do příštího roku. Mimo jiné, k 31. prosinci 2021 ukončí pracovní poměr krajští sekretáři ve 4 KFS (Liberecký, Plzeňský, Jihočeský, Pardubický), s jejich nástupci budete včas seznámeni.

5. Námětové řízení k novelizaci stanov

V průběhu října byla do fotbalového hnutí rozeslána výzva k zasílání podnětů či připomínek k námětovému řízení (v termínu do 15.11.2021 na stanovy@fotbal.cz), jehož účelem je příprava návrhu novelizace stanov FAČR. Současně dodávám, že se aktuálně připravuje i novelizace předpisů.

6. Informační systém FAČR (IS)

Od poslední valné hromady probíhají intenzívní jednání s původním externím správcem IS verze 1.0, který na základě veřejné zakázky zároveň vyvíjí IS verzi 2.0. Dne 24.9. převzala FAČR do vlastnictví správu verze IS 1.0, se kterou aktuálně pracujete, a počínaje tímto dnem si zajišťujeme i technickou podporu této verze ve vlastní režii. Níže rekapituluji možnosti kontaktování podpory uživatelů:

Kontaktní formulář: https://www.fotbal.cz/kontakt/kontaktni-formular
E-mail: clenstvi@fotbal.cz, revoluce@fotbal.cz, clenstvi.online@fotbal.cz
Telefonická podpora: 233 029 233, 233 029 136.

Naším cílem je implementovat verzi 2.0. s využitím Vašich poznatků z testování verze 1.8 k plné spokojenosti celého fotbalového hnutí. Vývojáři oceňují váš aktivní přístup a poskytovanou zpětnou vazbu. O jakémkoliv vývoji v tomto ohledu vás budu průběžně informovat.

7. Aktualizovaný přehled kontaktů na webových stránkách FAČR

Na webových stránkách FAČR v sekce Kontakty připravujeme aktualizovaný seznam nejdůležitějších tematických agend, které vzešly z vašich požadavků. Záměrem je u každé z agend mít k dispozici vždy telefonní číslo a generickou emailovou adresu. Seznam agend včetně uvedených kontaktů bude na webových stránkách FAČR k dispozici nejpozději do 15. listopadu 2021. Současně bude na telefonní ústředně FAČR zprovozněný i hlasový automat, který umožní efektivnější navigaci k požadované agendě.

8. Emailová adresa u členství

Výkonný výbor FAČR na svém posledním zasedání zrušil povinnost zadávání unikátní emailové adresy u každého člena FAČR. V případě registrace nového člena to znamená, že tento může použít již dříve zadanou emailovou adresu, popř. hromadnou adresu daného subjektu (klubu, apod.).

 

V Praze dne 8. listopadu 202

 

Originální dokument:

0 0 hlasů
Article Rating
Přihlásit odběr
Upozornit na
0 Komentáře
Inline reakce
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše názory, prosím komentujte.x

Nahlásit problém

Našli jste chybu? Mohlo by být něco jinak? Nenašli jste na webu, co jste hledali? Napište nám! Napravíme to, web je tu pro Vás.

Kliknutím přijmete soubory cookies pro tuto službu