INFORMACE GENERÁLNÍHO SEKRETÁŘE FAČR – 01.2021

1. Aktuální hygienicko-epidemiologická opatření

Vedení asociace je ve stálém intenzivním kontaktu se zástupci Ministerstva zdravotnictví a Výkonný výbor FAČR svými rozhodnutími pravidelně schvaluje aktualizovaná předmětná pravidla a opatření. Průběžně sledujeme i situaci po volbách do Poslanecké sněmovny ČR a jsme připraveni v nastaveném dialogu stran opatření pokračovat i s novými představiteli Vlády ČR.

Současně připomínám, že v návaznosti na tato opatření bude v průběhu zimní přestávky aktualizován soutěžní a disciplinární řád.

Chci Vám tímto současně poděkovat a vyjádřit uznání za nemalé úsilí, které jste vynaložili pro úspěšné odehrání podzimní části soutěží a Vaši trvalou snahu o udržení stavu členské základny.

2. Regionální komise FAČR

Vedení FAČR rozhodlo o obnovení činnosti Regionální komise FAČR. První zasedání proběhlo 8. září na půdě Plzeňského KFS, a následující se uskuteční 10. listopadu v Jihomoravském KFS. Agenda této komise je aktuálně velmi rozsáhlá a zahrnuje témata, která vyžadují i zřízení pracovních skupin, např. pro řešení systému úhrad rozhodčích a delegátů či náboru rozhodčích, atd.

Ve čtvrtek 14. října se v Uherském Hradišti rovněž uskutečnila porada sekretářů KFS, na které byla kromě okruhů uvedených v této Informaci GS diskutována řada dalších témat, mimo jiné i aktuální situace spojená s projektem okresních a krajských GTM.

3. Financování

Vedení FAČR pravidelně komunikuje s vedením Národní sportovní agentury (NSA). V této souvislosti vás chci upozornit a připomenout možnosti dotační výzvy Můj klub (více na tomto odkazu Můj klub 2022 – NSA) s termínem ukončení příjmu žádostí dne 30. listopadu 2021, a ostatní programy NSA. Financováním regionálního fotbalu se rovněž intenzivně zabývá i Regionální komise FAČR.

4.Personální, strukturální a procesní změny

Nejen na sekretariátu FAČR, ale i v dceřiných společnostech asociace průběžně probíhají organizační a personální změny. Je to časově značně náročný proces a s určitostí bude probíhat až do příštího roku. Mimo jiné, k 31. prosinci 2021 ukončí pracovní poměr krajští sekretáři ve 4 KFS (Liberecký, Plzeňský, Jihočeský, Pardubický), s jejich nástupci budete včas seznámeni.

5. Námětové řízení k novelizaci stanov

V průběhu října byla do fotbalového hnutí rozeslána výzva k zasílání podnětů či připomínek k námětovému řízení (v termínu do 15.11.2021 na stanovy@fotbal.cz), jehož účelem je příprava návrhu novelizace stanov FAČR. Současně dodávám, že se aktuálně připravuje i novelizace předpisů.

6. Informační systém FAČR (IS)

Od poslední valné hromady probíhají intenzívní jednání s původním externím správcem IS verze 1.0, který na základě veřejné zakázky zároveň vyvíjí IS verzi 2.0. Dne 24.9. převzala FAČR do vlastnictví správu verze IS 1.0, se kterou aktuálně pracujete, a počínaje tímto dnem si zajišťujeme i technickou podporu této verze ve vlastní režii. Níže rekapituluji možnosti kontaktování podpory uživatelů:

Kontaktní formulář: https://www.fotbal.cz/kontakt/kontaktni-formular
E-mail: clenstvi@fotbal.cz, revoluce@fotbal.cz, clenstvi.online@fotbal.cz
Telefonická podpora: 233 029 233, 233 029 136.

Naším cílem je implementovat verzi 2.0. s využitím Vašich poznatků z testování verze 1.8 k plné spokojenosti celého fotbalového hnutí. Vývojáři oceňují váš aktivní přístup a poskytovanou zpětnou vazbu. O jakémkoliv vývoji v tomto ohledu vás budu průběžně informovat.

7. Aktualizovaný přehled kontaktů na webových stránkách FAČR

Na webových stránkách FAČR v sekce Kontakty připravujeme aktualizovaný seznam nejdůležitějších tematických agend, které vzešly z vašich požadavků. Záměrem je u každé z agend mít k dispozici vždy telefonní číslo a generickou emailovou adresu. Seznam agend včetně uvedených kontaktů bude na webových stránkách FAČR k dispozici nejpozději do 15. listopadu 2021. Současně bude na telefonní ústředně FAČR zprovozněný i hlasový automat, který umožní efektivnější navigaci k požadované agendě.

8. Emailová adresa u členství

Výkonný výbor FAČR na svém posledním zasedání zrušil povinnost zadávání unikátní emailové adresy u každého člena FAČR. V případě registrace nového člena to znamená, že tento může použít již dříve zadanou emailovou adresu, popř. hromadnou adresu daného subjektu (klubu, apod.).

 

V Praze dne 8. listopadu 202

 

Originální dokument: Informace Generálního sekretáře_01.2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahlásit

  • Nenašli jste na webu, co jste hledali?
  • Našli jste chybu?
  • Mohlo by být něco jinak?

Napište nám! Můžeme to napravit, web je tu pro Vás.

Kliknutím přijmete soubory cookies pro tuto službu