Informace Generálního sekretáře FAČR 04/2022

Postup při přestupech hráčů z Ukrajiny

Aktuálně se na nás obracíte s velkým množstvím žádostí o zjednodušení procesu přestupů či registrace mladistvých hráčů z Ukrajiny. Je třeba zdůraznit, že v této problematice je stále nutné dodržovat standardní procesy stanovené FIFA. V určitých případech FIFA v reakci na současnou situaci přislíbila výrazné zjednodušení těchto procesů.

V aktuální situaci jsou nejpravděpodobnější dva typy přestupů hráčů ve věku 10 – 17 let:

A. „Uprchlík v doprovodu rodiče“

Čl. 19 odst. 2 písm. a) Přestupního řádu FIFA – hráč se stěhuje z humanitárních důvodů s jedním
z rodičů/oběma rodiči; je třeba v anglickém jazyce (případně jiném FIFA jazyce) doložit doklad o
narození hráče, doklad totožnosti hráče, doklad totožnosti a národnosti rodiče, doklad o statutu
uprchlíka rodiče, doklad o místě pobytu rodiče, status nového klubu (zajistí nový klub ve spolupráci
s FAČR), žádost o schválení registrace ze strany zahraniční asociace (zajistí FAČR);

Od novelizace Přestupního řádu FIFA dne 7. 3. 2022 platí, že v případě přestupu typu „A“ se výše
uvedené dokumenty musí předkládat, nicméně FIFA deklaruje shovívavost a možnost nahrazení
některých z dokumentů (např. čestným prohlášením, atd.)

B. „Uprchlík bez doprovodu rodiče“

Od novelizace Přestupního řádu FIFA dne 7. 3. 2022 platí, že v případě přestupu typu „B“ se dříve
požadované dokumenty nemusejí nově předkládat, jde-li o uprchlíka z Ukrajiny. Postačí předložení
dokladu o statutu uprchlíka.

U přestupu hráčů mladších 10 let dle typu A i B platí stejný postup s tím rozdílem, že přestup probíhá
pouze na úrovni FAČR bez schválení FIFA a výše uvedené dokumenty tak není třeba překládat do
některého z oficiálních jazyků FIFA.

Shora popsaný postup se uplatní i u hráčů, kteří dosud nikdy nebyli jako fotbaloví hráči registrováni.

Registrační úsek FAČR bude klubům při kompletování dokumentů a specifikování výše uvedeného
jakkoliv nápomocen, a to na telefonním čísle +420 233 212 232, případně na e-mailových adresách smrkovsky@fotbal.cz, mezinarodniprestupy@fotbal.cz a hendrich@fotbal.cz. Bližší popis
celého procesu je uveden v následujícím dokumentu ZDE.
Informace i o přestupech dospělých hráčů naleznete na https://facr.fotbal.cz/postup-pri-prestupech-hracu-z-ukrajiny/a15947.

V Praze dne 9.3.202


Originál dokumentu:

INFORMACE-GS_04.2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahlásit

  • Nenašli jste na webu, co jste hledali?
  • Našli jste chybu?
  • Mohlo by být něco jinak?

Napište nám! Můžeme to napravit, web je tu pro Vás.

Kliknutím přijmete soubory cookies pro tuto službu