Znak OFS Plzeň-město

Okresní fotbalový svaz Plzeň-město

Informace Generálního sekretáře FAČR 05/2022

Změna stanov FAČR

V minulých dnech bylo do hnutí k připomínkovému řízení rozesláno paragrafové znění návrhu nových stanov (Návrh stanov_připomínkové řízení). Z většího množství úprav si dovoluji upozornit zejména na návrat úpravy fungování OFS a KFS přímo do Stanov FAČR, z čehož plyne mimo jiné i povinnost uskutečňovat valnou hromadu jednou ročně v souladu s občanským zákoníkem tak, aby VH vždy řádně projednala a schválila účetní závěrku. Apeluji na vás, abyste tuto změnu aplikovali už před účinností nových stanov a řádně dodržovali také veškeré procedurální kroky.

Dotace Můj Klub

NSA na svých webových stránkách vydala Rozhodnutí o stanovení poměru snížení dotace (vyplaceno by mělo být 90 %) k Výzvě Můj Klub 2022 v závislosti na snížení celkové alokace a množství podaných žádostí. Kompletní informace k Rozhodnutí naleznete v odkaze Rozhodnutí NSA

Příspěvek na dopravu

V souvislosti s množícími se dotazy na možnost navýšení příspěvku na dopravné připomínám, že aktuálně je stále v platnosti Směrnice náhrady jízdních výdajů a náhrady za ubytování (účinná od
1.9.2017) s jednotnou cenou příspěvku na dopravné ve výši 5 Kč/km. To však nevylučuje možnost, aby KFS/OFS z vlastních prostředků přispíval na náklady na dopravné nad tuto částku. Nicméně upozorňuji, že ve fakturách (nákladech na rozhodčí a delegáty) proplácených FAČR nesmí být požadován vyšší příspěvek na dopravné než ten, který je stanoven uvedenou směrnicí.

Změna Soutěžního řádu (družstva mládeže a kompenzační poplatky)

Výkonný výbor přijal novelizaci Soutěžního řádu FAČR, která se týká stanovení podmínek pro splnění předepsaného počtu mládeže a na to případně navazujících kompenzačních poplatků. Nově se:

  • ruší možnost modifikace řídících orgánů soutěže co do částek za kompenzační poplatky i nutného počtu mládežnických družstev, nebude tak již možnost „vykupování“ se při absenci
    povinného počtu mládežnických družstev (odebrání §10 odst. 7 a 8 Přílohy č. 2 Soutěžního řádu);
  • zavádí možnost nahrazení počtu mládežnických družstev významnou účastí a podílením se na výchově mládeže v jiném subjektu, a to po vyjádření příslušného řídícího orgánu soutěže a
    souhlasu Výkonného výboru FAČR na návrh předložený do 15. 4. (nově zavedený § 33 odst. 7 Soutěžního řádu).

Druhá změna se týká stanovení povinnosti hlásit změny na soupisky. Níže naleznete odkaz na stránky FAČR s plným zněním těchto změn: Soutěžní řád s účinností od 16.3.2022.

Prodloužené přestupní okno pro ukrajinské hráče a odpuštění administrativního poplatku za přestup zahraničního hráče

Prostřednictvím novelizace Přestupního řádu FIFA se prodlužuje přestupní okno i ve FAČR, a to do 7. 4. 2022. Toto týdenní okno nad rámec standardního amatérského okna, které se uzavře 31. 3. 2022, se však týká pouze hráčů přestupujících z Ukrajiny, a to jak profesionálních, tak amatérských. Nadále však platí, že jeden klub může angažovat pouze dva profesionální hráče, kteří přestoupí podle těchto pravidel. Výkonný výbor rovněž rozhodl, že se odpouští administrativní poplatek (3.000 Kč) za přestup zahraničního hráče.

Náklady na rozhodčí a delegáty

V souvislosti s rozhodnutím Výkonného výboru FAČR ze dne 15. 3. 2022 si dovoluji upozornit rovněž na skutečnost, že vedle nákladů na rozhodčí a delegáty přípravek (o neproplácení těchto nákladů v roce 2022 ze strany FAČR rozhodla už loňská Valná hromada) nebudou propláceny ani náklady na rozhodčí a delegáty, kteří jsou delegováni na „nemistrovská“ utkání, jako jsou různé letní a zimní turnaje OFS/KFS apod. I na tyto akce pochopitelně můžete využít vyškolené rozhodčí FAČR, náklady na ně však musí být zahrnuty do sběrných faktur jednotlivých klubů, které se takových turnajů účastní.

Restrukturalizace soutěží – aktuální stav

Dne 14.12.2021 jsem v Informaci GS – 02.2021 avizoval, že v rámci Regionální komise vznikla, mimo jiné, i pracovní skupina zabývající se problematikou restrukturalizace soutěží. Tato skupina v současné době pracuje na přípravě možných úprav současného systému soutěží. S ohledem na dotazy stran zástupců jednotlivých OFS/KFS či jiných subjektů v rámci fotbalového hnutí připomínám, že tato důležitá debata bude pokračovat ještě delší čas a výstupy této pracovní skupiny vám budou v dostatečném časovém předstihu předloženy tak, abyste i vy mohli zaslat vaše případně podněty či připomínky.


V Praze dne 21.3.2022


Originál dokumentu:

0 0 hlasů
Article Rating
Přihlásit odběr
Upozornit na
0 Komentáře
Inline reakce
Zobrazit všechny komentáře
0
Budeme rádi za vaše názory, prosím komentujte.x

Nahlásit problém

Našli jste chybu? Mohlo by být něco jinak? Nenašli jste na webu, co jste hledali? Napište nám! Napravíme to, web je tu pro Vás.

Kliknutím přijmete soubory cookies pro tuto službu