Informace generálního sekretáře FAČR 6/2022

Prodloužení přestupního termínu pro mládež a ženy z Ukrajiny

VV schválil prodloužení přestupního termínu pro přestupy hráčů do 18 let a hráček přicházejících z Ukrajiny, a to do 15. 5. 2022. Rovněž byl prominut administrativní poplatek za přestup zahraničního hráče. Více k tomuto: Prodloužení přestupního termínu pro hráče do 18 let a hráčky přicházející z Ukrajiny.

FAČR se podařilo vyjednat výjimku z povinného podávání žádostí FIFA ke schválení vyžádání hráčů v případě přestupu uprchlíků přicházejících z Ukrajiny, a to jak bez rodičů, tak i v doprovodu jednoho či obou rodičů. V praxi tak nebude nutné dokládat přeložené dokumenty a čekat na schválení FIFA, čímž se celý postup zrychlí a zjednoduší. Podrobnosti k postupu při přestupech naleznete zde: Postup při přestupech hráčů z Ukrajiny.

Družstva mládeže a kompenzační poplatky

Dovoluji si vám připomenout novou úpravu Soutěžního řádu FAČR (§ 33 odst. 7), která se týká možnosti nahrazení počtu mládežnických družstev významnou účastí a podílením se na výchově
mládeže v jiném subjektu. Veškeré tyto žádosti (včetně vyjádření příslušného řídícího orgánu soutěže) nechť kluby posílají na emailovou adresu hendrich@fotbal.cz, případně písemně na
sekretariát FAČR k rukám p. Libové. Vzhledem k tomu, že datum 15.4. vychází na státní svátek, je nejzazším termínem pro podávání žádostí úterý 19. 4. 2022.

Obsazení pozic v sekretariátu FAČR

Probíhají nadále strukturální a personální obměny sekretariátu, které uveřejňujeme na webu asociace. Rád bych touto cestou zdůraznil tři nejdůležitější personální změny, které proběhly v posledních dnech, a to po ukončení pracovních poměrů pana Jiřího Kotrby, který působil na pozici vedoucího sportovního úseku a pana Michala Jurmana, který působil na pozici ředitele oddělení PR & komunikace. V souladu s aktuálně schválenou organizační strukturou byly mimo jiné obsazeny tyto pozice:

  • zástupce GS pro administrativu a management – Stanislav Rýznar (zůstává zároveň i licenčním
    manažerem),
  • ředitel oddělení rozvoje fotbalu – Milan Doruška, který má na rozdíl od odcházejícího pana
    Kotrby na starosti pouze provozní řízení sportovních úseků a záležitosti s tím související,
  • manažer oddělení komunikace & PR – Petr Halaburda.

Noví sekretáři ve Středočeském a Ústeckém KFS

Od 1.3.2022 nastoupil v Ústeckém KFS nový sekretář p. Karel Rouček, roucek@fotbal.cz, telefon 774 520 905 a od 1.4.2022 je nový sekretář i ve Středočeském KFS p. Tomáš Turek, turek@fotbal.cz, telefon 775 390 224.

Znovuotevření restaurace

Po dlouhé odmlce jsme opětovně otevřeli restauraci v sídle FAČR. Věřím, že při vaší návštěvě asociace rádi využijete její nabídky.

 

V Praze dne 11.4.2022.


Originální dokument: informace-gs-06.2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahlásit

  • Nenašli jste na webu, co jste hledali?
  • Našli jste chybu?
  • Mohlo by být něco jinak?

Napište nám! Můžeme to napravit, web je tu pro Vás.

Kliknutím přijmete soubory cookies pro tuto službu